Yasuhiro FUJIMITSU
Professor
Dr. of Engineering
Jun NISHIJIMA
Associate Professor
Dr. of Engineering
Junko KAMITAKI
Technical Staff
       
  Eng CHANDOEUN DC 1    
  Isaak Kiprono KANDA DC 1    
  Carlos Osmin Pocasangre JIMENEZ DC 1    
       
Chika UMEDA
MC 2
Shuto ONIZUKA
MC 2
Ryota KAMIMURA
MC 2
Hiroki NAGAISHI
MC 2
Kento NARITOMI
MC 2
Yohei MORIFUJI
MC 2
CAO Cong
MC 1
Mayang Bunga Puspita
MC 1
Kazuki SAWAYAMA
MC 1
Takashi ZAIZEN
MC 1
Daisuke YANAI
MC 1
Yuuki YAMAURA
MC 1
Shoji YAMASHITA
MC 1
Daichi YOSHIOKA
MC 1
Kengo IKUO
UG 4
Kensho Ota
UG 4
Kazuho SAKATA
UG 4
Hiro NIMIYA
UG 4
Koki YOSHIMATSU
UG 4