Yasuhiro FUJIMITSU
Professor
Dr. of Engineering
Jun NISHIJIMA
Associate Professor
Dr. of Engineering
Tatsuya WAKEYAMA
Associate Professor
Dr. of Engineering
Mitsuo MATSUMOTO
Assistant Professor
Dr. of Science
       
  Mythya Justus Mutuku DC 3    
Kazuki SAWAYAMA
DC 2
       
Koki YOSHIMATSU
MC 2
Makoto ENOKIMARU
MC 2
Soshi KAMITAKI
MC 2
Yoshiyuki MIZUSAWA
MC 2
Dejene Mulugeta Bekele
MC 2
Hiroki SHIMADA
MC 1
Kentaro SHIMODA
MC 1
Ryosuke TSUTSUI
MC 1
Ryo TODA
MC 1
Tetsuya YAMAMOTO
MC 1
Eriya Kahwa
MC 1
Samatar Abdi
MC 1
Jacinta Achieng
MC 1
Ashenafi Fekadu
MC 1
Yudai KOMORITA
UG 4
Tsubasa KOGA
UG 4
Hazuki ISHIDA
UG 4
Ko SETOGUCHI
UG 4
Hirofumi TAKAI
UG 4
Haruki NOMURA
UG 4
Gilbert Bett Kipngetich
Research student
Mwngi Samuel Muraguri
Research student
Omollo Philip Omondi
Research student
Gutierrez Donaire Kevin Yamil
Research student
Haissama Osman Ali
Research student
Koskey Philemon Kiprotich
Research student